facebook google +   
(+420) 603 444 238  
eliska.m@volny.cz  

 

automobilový průmysl

»
- Mitsubishi – uvedení nového vozu na trh, konference dealerských firem, Španělsko
- konference AGC Automotive Europe
- dozorové certifikační audity Halla Visteon Climate Control, Varroc Lighting Systems
- pravidelné konference AUTODESIGN
- Kia Motors Czech – Kia Annual Dealer Conference
- PORSCHE – pravidelná servisní školení, uvádění nových modelů na trh

obchod, marketing, reklama

»
- Tesco Stores ČR
- L´Oréal – každoroční Hub conference
- mezin. konference Thermae Europae
- Makro Cash & Carry
- LG Electronics - marketingové a prodejní konference
- PIAF – Prague International Advertising Festival
- DANONE NUTRICIA Summer conference
- Plzeňský Prazdroj a.s. – zavádění nového účetního software v pivovaru Velké Popovice

média, vydavatelství, distribuce

»
- TV NOVA (2010 – 2014)
- Český rozhlas – marketingové konference
- Springer Business Media, Mafra a.s., Ringier, Sanoma Magazines, PNS

politika, etika podnikání

»
- 35. sjezd ČSSD
- mez. konference Odboj a odpor proti komunistickému režimu v Československu a střední Evropě
- konference Etika v podnikání a ve společnosti – ROTARY INTERNATIONAL

právo, legislativa

»
- konference Intellectual Property and Innovation in the Digital World
- Justiční akademie Kroměříž – mezin. konference „Boj proti organizovanému zločinu“, „Kriminalistická zkoumání“
- etický kodex společnosti SKANSKA
- advokátní kancelář Rowan Legal – arbitráže, investiční řízení
- Compliance (dodržování všech zákonných požadavků, firemní kultura, protikorupční opatření) - Mercedes-Benz
- konference FAKES – Fighting Against Brand Counterfeiting – ochrana značky proti padělání (práva k duševnímu vlastnictví, ochranné známky, patenty)
- Deloitte – Metody prevence a detekce podvodů pro 21. století

věda, výzkumné projekty

»
- Mez. kongres účastníků kosmických letů (ASE XXII Planetary Congress)
- mezin. konference IFLA-PAC - Dopad vody na knihovní, archivní a muzeální materiály
- Odborná společnost letecká ČR – konference Bezpilotní létající systémy
- fórum Věda žije! – financování vědy a výzkumu
- mezin. sympozium INOVACE 2013 (mezin. spolupráce ve VaVal, projekty v rámci mezin. věděckotechnické spolupráce)

zdravotnictví

»
- ZENTIVA – SANOFI AVENTIS - pravidelné farmaceutické konference
- seminář Laboratorní diagnostika pro posouzení funkce ledvin - IKEM
- dentální ordinační a laboratorní postupy (šroubované protetické práce, implantátové systémy, otiskovací techniky)
- tlumočení pro min. zdravotnictví Danu Juráskovou na 63. zasedání WHO (Světového zdravotnického shromáždění) v Ženevě, Švýcarsko – květen 2010
- výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu (Europa Donna)
- konference Czech-Swedish Healthcare Forum
- konference Kochleární implantáty (Hearing Loss and Implantable Solutions)

IT informační technologie

»
- tisková konference p. Kevin Johnson, Vice President firmy Microsoft
- konference IT Forum pořádaná Swedish Trade Council
- semináře, prezentace nových produktů fy. Microsoft, Tech Data Distribution, ČEZ ICT Services
- TELEFÓNICA 02 – pravidelné audity, zavádění nového účetního systému

finance, bankovni sektor

»
- konference GE MONEY BANK
- odborné semináře Legislativa a daně v EU z manažerského hlediska
- konference CITIBANK, mBANK (2005 – 2010)
- semináře AEGON – investiční životní pojištění (2009 – 2010)
- konference ČSOB (2008 - 2011)
- makléřská firma Continental Advisors – seminář Burza, typy burzovních obchodů

životní prostředí

»
- Státní fond životního prostředí ČR – emisní povolenky, projekt ´Zelená úsporám´
- Ekomonitor – likvidace ekologických zátěží, hydrogeologie, domovní čistírny odpadních vod – semináře, konference
- Konference o bezpečnosti krmiv
- konference FEAD – Evropský průmysl nakládání s odpady, směrnice o skládkování a nařízená opatření navrhovaná Evropskou komisí

logistika, zlepšování procesů ve výrobě (Kaizen, Lean Manufacturing)

»
- konference Crisis Management (2005 – 2010)
- mezin. logistická konference SPEEDCHAIN (2009 – 2015)
- HOPI GROUP – každoroční konference
- konference Kaizen Lean Production, Sandvik Precision Tubes, Energy and Utilities – Future of the Market

policie, armáda, boj proti terorismu

»
- tlumočení pro Pyrotechnický odbor Prezidia ČR během návštěvy v Izraeli
- Anti-Terrorism Assistance Program (US Department of State)
- IABTI VII. Bomb-Technician Conference, Budapešť
- projekt přezbrojení Čs. Armády obrněnými transportéry (2006 – 2008)
- konference při českém předsednictví EU - ENHANCING CBRN SECURITY
- konference European Explosive Ordnance Disposal Network – EUROPOL, Haag
- projekt „Zavádění policejních specialistů pro práci s minoritní skupinou Romů v sociálně vyloučených komunitách“, Velká Británie, Peterborough
- studie ´Evropské zkušenosti a možnosti při ochraně před teror. útoky´ - britská expertní mise

průmysl, technologické oblasti - těžký průmysl,
strojírenství, polygrafický průmysl

»
- DANONE - instalace zařízení v Bursa, Turecko
- konference Misan – obráběcí stroje, nástrojové hospodářství, kybernetický software
- Research Fund for Coal and Steel – EU Commission
- TOS Varnsdorf – obráběcí stroje a obráběcí centra
- PAPCEL a.s., CFTA – polygrafický průmysl
- odborná školení firmy Thyssen Krupp – výtahy
- odborné semináře Swedish Trade Council (Pulp & Paper Technology, Swedish Automotive Industry, Swedish Bio Energy, Traffic Safety)
- odborné semináře chladící věže Evapco
- mezin. konference Hydraulika a Pneumatika
- CZEPHO – „Budoucí rozvoj fotovoltaiky“

end faq