facebook google +   
(+420) 603 444 238  
eliska.m@volny.cz  

Co možná nevíte o tlumočení

 

Práce tlumočníka – předpoklady a charakteristika
Práce tlumočníka je velmi náročná, především na pohotovost a rychlost, i když s nižšími nároky na přesnost, např. v porovnání s překladatelem, který vyhotovuje písemné překlady. Tlumočník se pohybuje v celé řadě oborů, z nichž většina je vysoce odborně zaměřená, ať už se jedná o problematiku ekonomickou, technickou, právní, lékařskou či jinou, a jeho úkolem je zprostředkovat komunikaci mezi lidmi, kteří se ve většině případů v daném oboru pohybují celou řadu let – na rozdíl od tlumočníka, který se nezřídka s tlumočenou problematikou setkává poprvé.

Simultánní tlumočení
Zvláště simultánní tlumočení patří dle světové zdravotnické organizace spolu s pilotováním tryskových letounů a leteckým dispečinkem k nejvíce stresujícím povoláním. Stálá koncentrace a dělená pozornost kladou na mozek velmi vysoké požadavky. Po zhruba dvaceti minutách se tlumočníci střídají, ale nepracující kolega nevypne: sleduje dál, co řečníci říkají, aby neztratil niť, a pomáhá kolegovi s čísly, citáty a jinými potížemi ústního převodu. Nároky na tlumočení se vyšplhají do nadlidských dimenzí, pokud řečník začne text číst. Málokdo si uvědomuje náročnost čteného projevu pro tlumočníka. Aby mohl myšlenku převádět do cílového jazyka, musí ji analyzovat. Tato myšlenková práce si vyžaduje energii a čas, byť se řádově jedná o vteřiny. Pečlivě připravené věty, nad kterými seděl autor celé týdny, formulace bez přirozené redundance ústního projevu a často s dlouhými souvětími, má tlumočník obrátkou, terminologicky správně a v odpovídajícím jazykovém rejstříku převádět do jiného jazyka. Kromě toho řečník, který pouze přečte připravený text, nemyslí. To, co má říkat, má před sebou. Řečník se často domnívá, že mluví pomalu, ale opak je pravdou. Pochopitelně není možné po každém řečníkovi chtít, aby mluvil spatra a formuloval dokonale na místě složité myšlenkové pochody. Jenže mezi pouhým čtením připraveného textu a jeho komunikativním přednesem je propastný rozdíl.

Příprava na akci je nezbytnou součástí práce tlumočníka
Aby mohl tlumočník odvést profesionální výkon, musí se na každou akci pečlivě připravit. K tomu je zapotřebí i spolupráce ze strany klienta, který tlumočníka objednává - tím, že mu poskytne co největší množství relevantních informací o tématech tlumočení, programu dané akce, účastnících, přednášejících včetně jmen, titulů a jejich funkcí. V případě konferencí, přednášek a seminářů, na které si řečníci své projevy většinou připravují s časovým předstihem, je velmi důležité včas jednotlivé příspěvky od přednášejících vyžádat (zvláště tehdy budou-li svůj příspěvek chtít číst) a trvat na jejich včasném dodání, v písemné či elektronické formě.

Dlouhodobá spolupráce
Pro klienta a potažmo i tlumočníka je výhodnější, pokud mohou navázat dlouhodobější spolupráci. Čím déle se tlumočník dané problematice věnuje, tím hlouběji do ní pronikne, a podá tak kvalitnější výkon. Zvykne si na zavedené profesionalismy svých zákazníků a překoná všechny počáteční překážky, jako jsou právě neznalost kontextu, používaných zkratek a profesionálního ´slangu´, který se v daném oboru používá.

Vlastnosti tlumočníka
Tlumočník si je dobře vědom, že kromě profesionálně odvedeného tlumočení samotného jsou nezbytnou součástí jeho profese i další atributy, jako jsou mlčenlivost o skutečnostech, se kterými se při výkonu práce seznámí, loajalita a spolehlivost, dochvilnost a svědomitost, a neposlední řadě i upravený, čistý a příjemný vzhled.