facebook google +   
(+420) 603 444 238  
eliska.m@volny.cz  

»
- konference Intellectual Property and Innovation in the Digital World
- Justiční akademie Kroměříž – mezin. konference „Boj proti organizovanému zločinu“, „Kriminalistická zkoumání“
- etický kodex společnosti SKANSKA
- advokátní kancelář Rowan Legal – arbitráže, investiční řízení
- Compliance (dodržování všech zákonných požadavků, firemní kultura, protikorupční opatření) - Mercedes-Benz
- konference FAKES – Fighting Against Brand Counterfeiting – ochrana značky proti padělání (práva k duševnímu vlastnictví, ochranné známky, patenty)
- Deloitte – Metody prevence a detekce podvodů pro 21. století