facebook google +   
(+420) 603 444 238  
eliska.m@volny.cz  

»
- ZENTIVA – SANOFI AVENTIS - pravidelné farmaceutické konference
- seminář Laboratorní diagnostika pro posouzení funkce ledvin - IKEM
- dentální ordinační a laboratorní postupy (šroubované protetické práce, implantátové systémy, otiskovací techniky)
- tlumočení pro min. zdravotnictví Danu Juráskovou na 63. zasedání WHO (Světového zdravotnického shromáždění) v Ženevě, Švýcarsko – květen 2010
- výroční konference Aliance žen s rakovinou prsu (Europa Donna)
- konference Czech-Swedish Healthcare Forum
- konference Kochleární implantáty (Hearing Loss and Implantable Solutions)