facebook google +   
(+420) 603 444 238  
eliska.m@volny.cz  

»
- Státní fond životního prostředí ČR – emisní povolenky, projekt ´Zelená úsporám´
- Ekomonitor – likvidace ekologických zátěží, hydrogeologie, domovní čistírny odpadních vod – semináře, konference
- Konference o bezpečnosti krmiv
- konference FEAD – Evropský průmysl nakládání s odpady, směrnice o skládkování a nařízená opatření navrhovaná Evropskou komisí